‘ui2

‘ui2. Used as a collective before

ariki, rangatira, mata‘iapo, tupuna. Tē vai nei rāi te mana o te ‘enua i raro ake i te ‘ui ariki ma te ‘ui mata‘iapo.
The power in this island still lies in the hands of the High Chiefs and Chiefs;

Nā tō mātou ‘ui tupuna i a‘u i tēia mataara.
It was our ancestors who built this road.
[Pn. *fuhi.]

Leave a Reply