uma2

uma2, v.i.

1. Arm-wrestle.

Kua ‘aka‘apa‘ia ‘aia nō tei tāki i tōna rima i tō rāua uma‘anga.
He was disqualified for lifting his elbow in the arm-wrestling contest;

Kua uma rāua ē kua rūti ‘aia.
They had an arm-wrestling contest and he lost.

2. n. Arm-wrestling.

Kua ‘akaoti te uma.
The arm-wrestling contest is finished;

Ko te tangata uma tērā i roto i teia ‘ōire.
That’s the arm-wrestling champion of the village.

Leave a Reply