ūpokotū

ūpokotū. Win, be victorious.

Kua ūpokotū rātou i taua tamaki‘angā ra.
They won the battle;

Kua ‘oki rātou i taua tamaki‘angā ra.
They retreated from the battle;

Kua ‘oki rātou ma te rekareka i tō rātou ūpokotū‘anga.
They went home rejoicing after they had won.
[upoko, .]

Leave a Reply