V

Click here for V word list plus a brief excerpt.

vā‘i

vā‘i, (-a, -‘ia). 1. Split (tr.) apart, divide, open (door, discussion, meeting), break in or open, cut (cards), part (hair), operate. E vā‘i i tēia rākau i rotopū. Split this timber down the middle; Ka vā‘i au i tēia pi‘a. … Continue reading

1

vā1, 1. Gap, intervening space or distance. Tukuna ki roto i tēnā vā. Put it down in that (gap) space there; Mei te toru maire te vā i rotopū i tō mātou ‘ōire ē tō rātou. Our village and theirs … Continue reading

vāere

vāere, (-a, -‘ia). Weed, clear ground. E vāere pākenu kōtou i tēia ngā‘i ka kōkai ei. Pull all the weeds from this patch before you fork it over; Kia oti tēia one kūmara i te vāere ka kaikai ei tātou. … Continue reading

vāerenga

vāerenga, nom. A piece of land which has been cleared, weeded, or partly weeded. Nā‘ai rā tērā vāerenga? I wonder whose cleared piece of ground that is?; Tō mātou vāerenga mua tika ai i motu ei taku vaevae. I cut … Continue reading

vāiti

vāiti, n. Vice. Kua tauru ‘aia i te rākau ki roto i te vāiti. He put the wood in the vice. [Eng. vice.]

vāito

vāito, 1. (-a, -‘ia). Measure (size, area, amount, etc.), to measure out, survey (land). Tē vāito nei au i te ‘ō‘onu o te vai. I‘m measuring the depth of the water; Ko te tōmāti rikiriki tā‘au e vāito. You must … Continue reading

vāitoito

vāitoito, (-a, -‘ia), fq. vāito 1. Measure (out), etc. E vāitoito koe i te tuka, ‘e roa ngā rā toe ē tae mai ei te pa‘ī.Ration out the sugar, there are a good few days yet before the ship arrives.

vānanga

vānanga, v.i. 1. Talk, converse. Tē vānanga ‘uā ra rāua i raro i te maru rākau. They are just talking together in the shade of the tree. 2. n. Talk, conversation. Ka ‘akarongo au i tāna vānanga. I‘ll listen to … Continue reading

vānira

vānira, n. Vanilla. Tē ‘āngai vānira nei au. I‘m pollinating the vanilla flowers; ‘E mō‘ina vānira tā‘au e rave mai ‘ei tākakara i te kēke. Bring back a bottle of vanilla to flavour the cakes. [Eng. vanilla.]

vāniti

vāniti, (-a, -‘ia). 1. Varnish. Kua vānitia te kāparāta, ‘e no‘o‘anga te toe. The cupboard has been varnished, there is still the chair to do. 2. n. Varnish. ‘Ē ngari kia paraia ki te vāniti. It is best to put … Continue reading

vāria

vāria, v.i. Amazed, dumbstruck. ‘Ea‘a kōtou i vāria ‘ua ai? Why are you so dumbstruck?

vāvā‘i

vāvā‘i, (-a, -‘ia), fq.vā‘i. Split, break apart, open, divide, open (door, etc.), operate on (patient). E tari i te va‘ie ki kō mē oti i te vāvā‘i. Carry the bits of firewood over there when you’ve split them up; Tē … Continue reading

vāvā1

vāvā1, fq. vā1. 1. Spaced out, well apart. E tanu i te ‘ānani kia vāvā.Plant the orange trees well apart; Kua tanu vāvā ‘aia i tāna nū. He planted his coconuts well apart; Kāre ‘aia i rekareka i te vāvā‘anga … Continue reading

vāvā2

vāvā2. Suffering from some malformation which prevents intelligible speech. ‘E tangata vāvā tēnā, ‘auraka e ‘ākono atu i tāna au peu. That fellow can’t talk properly, don’t take any notice of the way he goes on. [vā2 RR.]

vāvā3

vāvā3, n. Cicada, tree-cricket. ‘Ea‘a tō tangitangi,e te vāvā,tē a‘a maī ra i te ‘enua? What are you chirping about, cicada, what is the news from ashore? [Pn. *waawaa1.]

vāvāere

vāvāere, (-a, -‘ia), fq. vāere. Weed, clear ground. Kua oti ‘ua te vāvāere, kā ‘oki tāua. That’s enough weeding, let’s go back; Taria mai te mātipi mingi kia vāvāerea tēia ngā‘i. Bring the reap hooks so we can get this … Continue reading

vāvare

vāvare, fq. vare. 1. Taken in, misled, deceived, duped. Kāre rava te Atua e vāvare i te tangata. God is not deceived by men; ‘E va‘ine vāvare ‘ua ‘aia i te pikika‘a a tāna tamaiti. The woman is always being … Continue reading

vāvia

vāvia, n. Leg (‘Ātiu, Ma‘uke, Mitiāro dial. = Rar. vaevae).

vē‘ī

vē‘ī. Plantain (Ait., Ma‘uke dial. = Rar. ‘ūtū). [Tah. fē‘ī.]

vē‘ao

vē‘ao, n. Jib sail. ‘Utia te vē‘ao nā mua, kā ‘uti ei i te kie ma‘ata. Hoist the jib and then the mainsail; Ko te poti vē‘ao tūkē ‘ua ake rāi tēnā. That boat has a very different type of … Continue reading

vētea

vētea, pass. vevete. Tear apart, rip up or off. Vētea atu tēnā kapi nā‘au. Tear that page off for you.

vī, Mango

vī kavakava

vī kavakava (Spondias dulcis)

1

vī1. The letter V.

2

vī2, n. Mango (Mangifera indica). Nāku e rou i te vī, nā‘au e kapo. I‘ll get the mangoes down with the pole, you catch them; ‘E pū vī ‘ua tika ai tēia. This mango tree has a good crop of … Continue reading

3

vī3, v.i. 1. Get thin (as rope). Nō te ‘akaetaeta a te puakatoro, kua vī te taura. The rope got thin as a result of the bull’s constant tugging on it. 2. Lie back as dog’s ear’s. Kua vī te … Continue reading

vīniti

vīniti, n. Winch. Kua tāviri rāua i te vīniti. They turned the winch. [Eng. winch.]

vīpera

vīpera, n. Viper. ‘E punua vīpera tei roto i tēnā pi‘a niuniu. There is a young viper in that cage. [Lat. vīpera.]

vōera

vōera, n. Voile. ‘E vōera tēia kāka‘u, ‘e tīrika tērā. This material is voile, that is silk. [Eng. voile.]

vōti, vouti

vōti, vouti, (-‘ia). Vote. E vouti iāku. Vote for me. Ngā‘i vouti‘anga, polling booth. Kā piri te vouti ā te ora rua. Voting will close at two; Kua vouti‘ia ‘aia. He was voted for. ‘E vouti‘anga ngaro, secret ballot. [Eng. … Continue reading

vūru

vūru, n. Wool. Kā rava ‘ua ē rua pōkai vūru. Two balls of wool will be enough. [Eng. wool.]

va‘ī

va‘ī, (-a). 1. Wrap. Te va‘ī nei au i te ika. I‘m wrapping up the fish; E va‘ī i te pēpe ki te tauera. Wrap the baby in the towel; E va‘ī i te tōmāti ka ‘a‘ao ei. Wrap the … Continue reading

va‘a1

va‘a1, v.i. Fall (of tide), ebb, go out. Kua va‘a te tai. The tide is going out; ‘E tai va‘a tēia. This is a falling tide; Kua tuku rāua i te kupenga ki te ni‘a o te ava i te … Continue reading

va‘a2

va‘a2, n. Mouth, entrance, spout, muzzle, barrel (of gun). Kua kī tōna va‘a i te kai. His mouth is full of food; Te va‘a o te ava, the entrance to the reef channel; Kua repo te va‘a o te tīkata. … Continue reading

va‘anga, vā‘anga

va‘anga, vā‘anga, nom. Flat piece, fragment, bit. Nā‘au te va‘anga ma‘ata, nāku te mea meangiti. You have the big piece, I‘ll have the small one. Vā‘angā-punu, sheet of corrugated iron. Vā‘angā-i‘o, fragment of glass. Tikina mai tēta‘i vā‘angā kēke nā‘au. … Continue reading

va‘aroa

va‘aroa, n. A sea-eel, found around reef, dark brown, long-nosed. Tei raro i tēnā puna te va‘aroa. The va‘aroa is down in that pool.

va‘ava‘a

va‘ava‘a, fq. va‘a. Talk a lot, prattle on, chatter. ‘Auraka e va‘ava‘a, kua tapu te pō. Don’t chatter (so much), the night curfew is on; Mē va‘ava‘a koe kia rātou,ka rekareka rātou kiā koe.They would be delighted if you were … Continue reading

va‘ava‘anga, vāvā‘anga

va‘ava‘anga, vāvā‘anga, fq. va‘anga. Piece, fragment. Taria tēia va‘ava‘anga rākau. Take these flat pieces of board. Va‘ava‘a nunui, (Bib.). Tumult (2 Cor. 12.20). [va‘anga2 Rr.]

va‘ava‘arua

va‘ava‘arua, fq. va‘arua. 1. n. Holes, pits. Tanua tēnā au va‘ava‘arua. Fill those holes in. 2. v.i. Holed, pitted. Kua va‘ava‘arua tākiri teia ngā‘i ia kōtou i te kō. You’ve made holes all over the place here with your digging; … Continue reading

va‘e‘au

va‘e‘au, n. Soldier, warrior. Kua pū‘ākapa te va‘e‘au ki te pae tai. The soldiers camped by the sea; Kua nā mua mai te au va‘e‘au ‘oro‘enua. The cavalry came first; ‘E nuku va‘e‘au ma‘ata tei tuku‘ia mai ‘ei pāruru i … Continue reading

va‘iē, va‘ie

va‘iē, va‘ie, n. Firewood. Tē tīpūpū va‘iē nei mātou. We‘re chopping up firewood; Ka meitaki ‘ua tēia ‘ātava rākau marō ‘ei va‘iē. This dry branch will be all right for firewood. [Pn. *fafie.]

va‘ine

va‘ine, (pl. vā‘ine). Woman, wife, female. ‘Ea‘a tērā va‘ine i auē ei? What is that woman crying for?; E ‘apinga tika ai tērā tamā‘ine i te kite i te ‘anga‘anga va‘ine. That girl is amazingly clever at women’s work; Ko … Continue reading

va‘iva‘ī

va‘iva‘ī, (-a), fq. va‘ī. 1. Wrap. E va‘iva‘ī mai kōrua i te poke kia uru au i te umu.You wrap up the poke while I spread out the stones in the oven. 2. n. Bundle. ‘E au va‘ivaī manini tēnā. … Continue reading

va‘o

va‘o, loc. n. Out, outside. Ka mā‘ū koe mē no‘o koe ki va‘o.You‘ll get wet if you stay outside; E riringi i te ū ki va‘o.Pour the milk out; Ka teata ‘ua ki va‘o. The film will be shown out-of-doors; … Continue reading

2

vā2, (Bib.), 1. Grumble, mutter (in displeasure or complaint). Kua vā ‘ua te tangata nō tō rātou ‘āriki kore i tāna tuatua. The people grumbled (or muttered amongst themselves) because they didn’t agree with what he said; I te vā‘anga … Continue reading

vae

vae, n. Rib of boat. Tē tāmou‘ia nei te au vae o te poti. The framework of ribs is being fitted on; Kā tano tēnā ‘ei rākau vae poti. That timber is all right for boat ribs.

vaerua

vaerua, 1. Spirit, soul. Kā ‘oki te vaerua ki te ngā‘i nō reira mai ‘aia. The spirit will return whence it came. Vaerua kino, an evil spirit. Vaerua Tapu, Holy Ghost. Kua ‘eke mai te Vaerua Tapu ki rotopū ia … Continue reading

vaevae1

vaevae1, n. Leg, foot. ‘E tangata vaevae māro‘iro‘i koe i te ‘aere. You have got good legs for walking; Tē vairākau vaevae maki nei au nō Pē. I‘m treating Pē’s bad leg; ‘Auraka e oriori i te kaingākai,kua ‘ati tēta‘i … Continue reading

vaevae2

vaevae2, n. A kind of pandanus with edible keys (Penrhyn dial.).

vaiā

vaiā, v.i. Despondent, dejected, downcast. ‘Ei a‘a e vaiā te manako. Don’t be despondent.

Vai‘ī

Vai‘ī, loc. n. Hawaii.

vai‘o

vai‘o, (-a, -‘ia). Leave alone, let stay. E vai‘o koe i te reira pekapeka nāku e kimi. Leave that problem for me; Vai‘o‘ia te raore nā te tamariki. Leave the sweets for the children (don’t eat them); E vai‘o koe … Continue reading

vai1

1. v.i. Be watery, juicy. ‘E vai roa tēnā ngaika. There is too much water in that whitewash. Mē vai te ‘ānani,kā vai katoa te rango. When the juice comes in the oranges, the honey will be flowing, too. Pēni … Continue reading

vai2

vai2, v.i. Keep, remain, stay, last, exist (over a period of time or in a given place). Koia tei vai ana, ē tē vai nei, ē kā vai ē mutu kore ‘ua atu. He who was, is now, and shall … Continue reading

vairākau

vairākau, (-a, -‘ia). 1. Treat (with medicine, etc.), fumigate, etc. Nāku i vairākau i tōna maki. I treated his disease; ‘Ē toru marama tō te taote vairākau‘anga i tōna rima. The doctor was treating his hand for three months; Kua … Continue reading

vaira

vaira, n. 1. File, rasp. Nā‘au i ‘a‘ati i te vaira. It was you who broke the file. Vaira rākau, rasp. Vaira maikuku rima, nail-file. 2. (-a -‘ia). File. Ka vaira au i tō mātipi, kua mania. I‘ll file an … Continue reading

vairanga

vairanga, nom. Place where something is kept, container, receptacle. Tēia te mō‘ina meitaki ‘ei vairanga i te tuka. This is a good bottle to keep the sugar in; ‘E pi‘a vairanga ‘apinga kāmuta tēnā nāku. That’s my carpenter’s chest. Vairanga … Continue reading

vaitatā‘o

vaitatā‘o = vaitata a‘o.

vaitata

vaitata, v.i. Draw close, be near (of time and place). Kua vaitata roa tōku tīnana ‘oro‘enua i te ‘ānau. My mare is getting very near her time now; E tiaki koe kia vaitata mai te puaka ka pupu‘i ei. Wait … Continue reading

vaitatatata

vaitatatata, fq. vaitata. Draw close, near. Mē vaitatatata kōtou ki te pūnanga,e tuku i tēta‘i au tangata kia ‘aere kia ‘ātoro ‘aere. When you get up close to the strongpoint, send out a few men to spy out the land; … Continue reading

vaivai

vaivai, v.i. Watery, diluted, thin (of liquids). ‘Ea‘a i vaivai ei teia pēni? How is this paint so thin?; ‘E vaivai roa tā tātou tai ‘akari. Our coconut sauce is very watery; Kua tāpia ‘aia i te kāka‘u i te … Continue reading

vaka

vaka, n. Canoe. ‘Oea te vaka. Paddle the canoe. Vaka tangata, clan, tribe, the followers of a chief. Kua ‘aere mai te mata‘iapo ma tōna vaka tangata katoa.The chief came and all the people under him. [Pn. *waka.]

vaka

vaka, canoe

vakavaka

vakavaka, in taringa vakavaka. Broad ears which stick out. ‘E puaka taringa vaka-vaka tā‘au. You have a taringa vakavaka pig.

vake

vake, n. Small size tuber(s) on the main root of a taro plant. Taria mai te vake ki te pae kia tīpūpū‘ia ‘ei ma‘ani tīromi. Bring the vake out to the side to be cut off for making tīromi with; … Continue reading

vakevake

vakevake, fq. vake. Small side tubers of taro. Ko‘ia mai te vakevake taro.Collect up the small taro tubers. [vake RR.]

vana

vana, n. Sea-eggs with long black spines of the genera Diadema and Echonothrix. ‘Ākara, kā puta tō rima i te vana. Be careful, you‘ll get the vana spikes in your hand; Tē kai vana nei mātou. We are eating vana. … Continue reading

vanavana

vanavana, v.i. 1. Bristle, stand on end, stick up, (of hair, rauru, ‘uru); bristling. Kua vanavana te ‘uru o te puaka. The pig’s hair bristled up; ‘E ‘uru vanavana tō tērā puakaoa. That dog has bristling hair; I te vanavana‘anga … Continue reading

vao‘o

vao‘o, (-a, -‘ia). Put, leave, lay down, put off (postpone). Ka vao‘o koe i tēnā ‘apinga ki ‘ea? Where are you going to put it?; E vao‘o koe i te kāka‘u ki roto i te pi‘a. Put the clothes in … Continue reading

vao, vao-rākau

vao, vao-rākau, n. Bush, forest. Tei te vao rāua, tei te pū‘ere‘ere moa. They are in the bush trapping wild fowls. [Pn. *wao.]

vaorākau, vao

vaorākau, vao. Forest, the bush. Tei roto i tērā vaorākau te puaka taetaevao. The wild pigs are in that forest.

varāoa

varāoa, (Bib. faraoa), n. Bread, piece of bread, loaf of bread. Varāoa mata, flour. Varāoa ‘ōpue, bread. Varāoa kēke, sweet biscuits. Varāoa pakapaka, cabin bread. Kāre au e ‘inangaro i te varāoa ‘ōpue, ‘e varāoa pakapaka tāku. I don’t want … Continue reading

varaipāni

varaipāni, (‘a, ‘-ia). 1. Fry, fried. Tē varaipāni ‘uā-moa nei au. I‘m frying some eggs; ‘E ika varaipāni tāku ka ‘inangaro. I’d like some fried fish. 2. n. Frying pan. ‘Ōreia te varaipāni. Clean out the frying pan. [Eng. fry … Continue reading

Varaire

Varaire, n. Friday. Ā te Varaire te pa‘ī e ‘akaruke ei. The boat leaves on Friday; Nā‘au e rave i te pure pōpongi Varaire. You are to conduct the Friday-morning service. [Eng. Friday.]

varaiti

varaiti, n. A straight sequence of cards of the same suit. Kā mate tō‘ou toru ‘ai i tōku varaiti ata.Your three aces loses to my straight in hearts; ‘E varaiti taimana tōku pea. I‘m holding a diamond straight. [Eng. flush.]

varavara

varavara, v.i. Spaced widely apart, sparse, infrequent, rare, uncommon. Kia varavara te tangata ka ‘aere ei tāua. Let the crowd thin out a bit before we leave; ‘E varavara ‘ua te manu mei tēia te tū i runga i tō … Continue reading

vare‘ae

vare‘ae, v.i. Jealous, envious, jealousy, envy. Kua vare‘ae ‘aia i tōna taeake. He was jealous of his friend; Kua vare‘ae ‘a Māui kiā Rī. Māui was jealous of Rī; Kua vare‘ae‘ia ‘aia e te tamariki nō te ‘akapere-pere a te … Continue reading

vare‘au

vare‘au, v.i. Purple, violet. Ka vare‘au te kara mē kā‘iro koe i tēnā pēni muramura ki te moana. You‘ll get purple if you mix the red paint with the blue; ‘E vare‘au tāku kara ka ‘inangaro.Purple is the colour I … Continue reading

vare1, ‘avare

vare1, ‘avare, n. Slime. ‘Ōreia te vare o te patito i runga i tō‘ou rima. Wash the slime from the sea-slugs off your hands. [Pn. *wale1.]

vare2

vare2, v.i. 1. (Be) duped, deceived, misled, cajoled. Kua vare koe i te pikika‘a a tērā tamaiti.You were taken in by that child’s lies; ‘E tangata vare ‘ua koe. You are easily taken in; Kua vare ‘ua au i te … Continue reading

varea

varea, pass. v. Overcome by sleep, fallen asleep. ‘Auraka e komakoma, kua varea ‘a ‘Ina e te moe. Don’t talk, ‘Ina has dropped off to sleep; Kua riringi māua iāia ki te kapu vai i tōna varea‘anga e te moe. … Continue reading

varenga

varenga, v.i. 1. Engrossed, beguiled, distracted, absorbed. Kua varenga ‘a Tapu ki te kimi i te mātipi i ‘oro mai ei māua. We ran away here while Tapu was occupied with searching for the knife; Nō tei varenga koe kiā … Continue reading

varevare‘ae

varevare‘ae, (-‘ia), fq. vare‘ae. Jealous, envious. Kāre au i kite i te tumu i vare-vare‘ae ei rātou kiāku. I don’t know what has made them jealous of me; Kua vare-vare‘ae te va‘ine nō te paru i tāna ‘ura. The women … Continue reading

varevare1

varevare1, fq. vare1. Slime. Tāmā‘ia te varevare i runga i tēnā kiri‘au. Wash the slime off that hibiscus bast. 2. Slimy. Kua varevare tēia mō‘inā tai. This bottle of sauce has gone slimy. [vare1 RR.]

varevare2

varevare2, v.i. Be very young and still quite helpless. Tē varevare ‘uā ra ‘aia i mate ei tōna māmā. He was only a babe-in-arms when his mother died; ‘E tamaiti varevare ‘ua, kāre e kite meitaki i te tuatua. He … Continue reading

varevarea

varevarea, fq. varea. Overcome by sleep, fallen asleep. Kua varevarea rātou e te moe. They were all asleep. Varevareā-moe, be sleepy. Kua varevareā moe māua, nō reira māua i ‘oki vave ei. We got sleepy, that’s why we went back … Continue reading

varevarenga

varevarenga, fq. varenga. Engrossed, kept busy, distracted. I varevarenga mātou kiā Rua rāua ko Tika. Rua and Tika held us up. [varenga Rr.]

vari1

vari1, n. 1. Mud, slush. ‘Ākara kā kī tō piripou i te vari. Look out, you‘ll get mud all over your trousers. 2. Muddy. Kua vari te mataara. The road is muddy; ‘Aere kiritia tō tāmaka vari. Go and take … Continue reading

vari2

vari2, n. A night of the arāpō corresponding to the first quarter of the modern lunar calendar. ‘E pō meitaki te vari nō te tanu kūmara. The vari night is a good night for kumara planting.

varivari

varivari, fq. vari. Muddy, swampy, soiled. Ka varivari tō kāka‘u mē nā konei koe. If you go this way your clothes will get muddy; E tāpoki i te ngā‘i varivari ki te one tea.Put sand over the muddy patches; Kua … Continue reading

varo1

varo1, (-a, -‘ia). 1. Hollow out, scoop out. E varo koe i tēia puta kia ma‘ata mai tēta‘i mānga. Hollow this hole out to make it a little bit bigger; E tāmata i te varo i te ‘akari kia pou … Continue reading

varo2

varo2, n. Banded prawn-killer (Lysiosquilla maculata). Tē tīti‘a varō ra ‘a Pine mā. Pine and the others are diving for varo; ‘E va‘aruā varo tēna. That’s a varo hole. [Pn. *walo2.]

varo3

varo3. A type of decorative border on sleeping-mats. ‘E varo te pae i tōku moenga. I have a varo design on the border of my sleeping-mat.

varovaro

varovaro, (-a, -‘ia), fq. varo1. Scoop out, hollow out. Mē varovaro koe i te one i tēnā ngā‘i, ka pururū te toka ki raro. The boulder will fall down if you scoop the soil out from there; Varovaroa te kiko … Continue reading

varu1

varu1, v.i. Eight. ‘Ē varu rāi tamariki toe. There are only eight children left; E ‘apai mai koe ‘ei rākau varu tapuae. Bring over an eight-foot timber; i te rā varu o Mē,on the eighth of May; Kā varu ōna … Continue reading

varu2

varu2, (-a, -‘ia). 1. Shave, scrape off, hoe. Tē varū ra tōku pāpā i tōna ‘uru‘uru va‘a. My father is shaving his beard; E varu i te pēni ta‘ito kā pēni ei i te mea ‘ōu. Scrape the old paint … Continue reading

varu3

varu3, n. Dog-tooth tuna (Gymnosarda unicolor). ‘Ē‘ia te moni i tēnā potongā-varu? How much is that piece of varu? [Pn. *walu2.]

varuvaru

varuvaru, 1. (-a, -‘ia), fq. varu2. Scrape or hoe. Tē varuvaru nei au i te kiko nū.I‘m scraping the flesh out of the drinking nuts; Varuvarua te ‘akari nā te moa. Scrape the meat out of the ripe coconuts for … Continue reading

vata

vata, n. An interval, as of time or space. ‘E a‘a i vata ai tēia ngā‘i? Why is there a space here?; Kāre ‘e rā vata i ā ia i te ko‘i tītā. He never misses a day picking up … Continue reading

vatavata

vatavata, v.i. Be attentive, listen attentively. Kia vatavata te taringa. Listen attentively, keep your ears open; Nō te reka i tāna tuatua, nō reira rātou i vatavata ‘ua ai. They listened attentively because what he had to say was pleasing.

vautia

vautia, n. Voucher. Kua oti te vautia i te ma‘ani? Have you completed the voucher? [Eng. voucher.]

vavai

vavai, n. 1. The kapok tree (Ceiba pentandra) and the cotton-like material in its fruit. Tē ‘a‘aki vavai nei māua ‘ei ma‘ani ro‘i. We are picking kapok to make beds with; Taria mai tēnā ngā pūtē vavai, kia ma‘ani‘ia tēta‘i … Continue reading

vavana

vavana, v.i. 1. Bristle up, stand on end (of hair, spines). Kua vavana te ‘uru o te puaka i te kite‘anga i te puakaoa. The pig’s bristles rose when it saw the dog; ‘E mataku au i te mou‘anga i … Continue reading

vavao

vavao, (-a, -‘ia). Separate combatants, break up a fight. Kia kite atu ‘aia iā Tā rāua ko ‘Ina i te tā‘anga, kua ‘aere viviki atu ‘aia ē kua vavao. When he saw Tā and ‘Ina fighting, he hurried up and … Continue reading

vave

vave, v.i. Quickly, early, soon. Kia vave mai, ka tūreiti tāua. Hurry up, we‘ll be late; Kā vave mai rā koe? Will you be back soon then?; mē tae vave mai koe, if you arrive here early; E moe vave … Continue reading

vavevave

vavevave, fq. vave. Be early, soon, etc. Kua vavevave mai te aronga ‘anga‘anga i tēia pōpongi. The workmen are early this morning; Te vavevave ia kōtou! You’ve been quick! [wawe RR.]

va‘arua

va‘arua, 1. n. Hole, pit, chasm. Kua ‘oro te kiore toka ki roto i te va‘arua. The rat ran into the hole; ‘E au ngā‘i va‘arua ‘ō‘onu tēnā,‘auraka e ‘aere nā reira. There are places with deep pits there, don’t … Continue reading

va‘atere‘au

va‘atere‘au, n. An ariki’s spokesman or chief executive officer. Kua ‘akaue te va‘atere‘au o te ariki kia putuputu mai te tangata kātoatoa ki te paepae o te ariki. The ariki’s lieutenant ordered that everyone should assemble at the court.

ve‘e

ve‘e, (-a, -‘ia). 1. Cleave, divide, part, sunder. Kua ve‘e ‘aia i te one ē kua rūrū i te ‘ua. He parted the soil and sowed the seeds; I te ve‘e‘anga o te rangi, kua kite atu ‘aia i te … Continue reading

ve‘u

ve‘u, 1. Disturbed, churned up (of water, so that mud, etc. is floating in it), be disturbed and scatter (as flock of birds, shoal of fish). Kua ve‘u te vai. The water has been stirred up; Kua ve‘u te ika … Continue reading

ve‘uve‘u

ve‘uve‘u, fq. ve‘u, q.v. Disturbed. Nō te ua, nō reira i ve‘uve‘u ei te vai i raro i te kauvai. It is the rain that has made the water in the river so dirty; I te ve‘uve‘u‘anga te tai, kua … Continue reading

veka

veka, 1. v.i. Dart past, flash by. I veka taua ‘ētū ra ki te ‘opunga. The star flashed (across the sky) towards the west; Ko te a‘i ‘ua tāku i kite atu i te veka‘anga, kāre i taka ē ko‘ai. … Continue reading

veku

veku (vēkua), veveku (-a, -‘ia). Tear off, rip off, pull aside (as grass in searching for lost object). ‘Ōmai nāku e veku i te puru i tā‘au nū. Here, let me tear the husk off your drinking-nut; Inā kia veveku … Continue reading

vekuveku

vekuveku, (-a, -‘ia), fq. veku, veveku. Tear up or off, pull aside. Kua vekuvekua e te puakaoa te au pūtē ‘a‘ao kōpara. The dogs have ripped the copra bags to pieces; Kua vekuveku ‘aia i te matie i te kimi‘anga … Continue reading

vena

vena, n. The castor-oil fish (Ruvettus pretiosis). ‘E ngā vena rikiriki ‘ua tāku i napō, kua ora te mea meitaki. I caught only two little vena last night, the big one got away; Kāvea tēta‘i potongā-vena nā ‘Āpera. Take ‘Āpera … Continue reading

vene

vene, v.i. Sweet, sweetness. Tērā mai te tuka mē kāre i vene tā‘au tī. There is the sugar, if your tea isn’t sweet (enough); ‘E vene tēia merēni, ‘ōmai ‘aka‘ou i tēta‘i vā‘anga nāku. This melon is sweet, let me … Continue reading

venekā

venekā, v.i. Very sweet, oversweet. ‘E venekā roa tēia rango, e ngari kia tāvai‘ia. This honey is too sweet, better water it down a little; Tē venekā nei i ta‘au kapu tī. What a sweet cup of tea you’ve made.

venevene

venevene, fq., dim. vene. Rather sweet. Nō reira i venevene ei, nō tei tuku koe i tēta‘i māngā-tuka ki roto. You put a little sugar in, that is why it is sweet; Kua tau ‘ua te venevene. It is quite … Continue reading

venu

venu. Beautiful (Mang. dial. = Rar. mānea).

veo

veo, n. 1. Brass or copper. ‘E veo te mouranga o tēnā pi‘a. That box has brass handles; Kua ‘anga ‘aia i tēta‘i tiki veo. He made a brass statue. 2. Kind of taro. Vāito ‘ua mai koe i te … Continue reading

vera

vera, (verā‘ia), v.i. Hot, heat. ‘E vera. It’s hot; ‘E pakari te vera. It’s very hot; Kua vera te rā, ‘aere mai ki te maru, ‘akangāro‘i. The sun is hot, come into the shade and take a rest; Kua ma‘ani … Continue reading

veravera

veravera, (-ā, -‘ia). Continuously hot, feverish, burning, pungent. Kua veravera te motu i runga i tōku vaevae i te mā‘ū‘anga i te tai. The cut on my leg (burned) when I got the sea water over it; ‘E maki pa‘a … Continue reading

vere1

vere1, v.i. Pout, push out the lips. Kua vere tōna va‘a i tōna riri‘anga. She pouted in annoyance; Kua kite au ē tē tātī‘ae‘ae maī ra ‘aia iāku i te vere‘anga tōna va‘a. I knew she was teasing me when … Continue reading

vere2

vere2, (-a, -‘ia). Peel off in a strip (esp. the skin ofporo‘iti berries for garlands). Tē vere poro‘iti nei au ‘ei ma‘ani ‘ei. I‘m peeling the skin off the poro‘iti berries to make a garland.

verepa

verepa, n. Verb. E ‘akataka mai i te verepa i roto i tēia au putunga tuatua. Pick out the verbs in these sentences. Piri verepa, n. Adverb. ‘E piri verepa tēnā, nō te mea tē ‘akatakā ra ‘aia i te … Continue reading

verevere

verevere, n. 1. A tassel, decorative hanging strips of material. ‘E mānea te verevere i tōna pona. The tassels on her dress are pretty. 2. Wattles, dewlap, the two pendulous lumps of hard skin under chin of goat. Kua motumotu … Continue reading

veri

veri, n. Centipede. ‘E veri tērā‘o e totoro maī ra, ‘ākara ka kātia koe. There is a centipede over there, watch out or it will bite you; Tēia te punuā veri, ka kiriti tāua i te ni‘o. Here is a … Continue reading

vero

vero, (-a, -‘ia). 1. Stab, thrust, hurl spear, pierce. Kua vero ‘aia i tāna kōrare ē kua puta ki te ‘ū‘ā o tōna ‘enemi. He made a thrust with his spear and wounded his enemy in the thigh; Kua veroa … Continue reading

verovero

verovero, (ia, -‘ia), fq. vero. 1. Stab, thrust, pierce. Kia vera meitaki te ‘āuri ka verovero ei koe i te au puta. Let the steel get thoroughly hot before you bore the holes; Kua paruparu te ‘onu i tō rātou … Continue reading

veru

veru, 1. Ragged, frayed or cut piece(s), loose end(s). ‘Akaputua te veru kāka‘u ki roto i te paoke pēpa. Put all the bits and pieces of cloth into the carton; E kopi i te ‘ope o te kāka‘u kia ngaro … Continue reading

veruveru

veruveru, fq. veru. 1. n. Ragged pieces, fringes, shreds. Ko‘ia te veruveru rau‘ara. Pick up the (useless, left over) strips of rau‘ara. 2. v.i. In shreds, strips, or tatters, ripped about. Kua veruveru tēia ngā‘i i tōku piripou i te … Continue reading

vetaveta

vetaveta. Violently angry, graded beyond endurance (Ait. dial.).

vete

vete, n. Goatfish. Pātiā‘ia te vete. Spear the vete. ‘E mereki vete mata tēia, nā Tūā i ‘ōmai. I have a plate of raw vete here, Tūā gave it to me. [Pn. *wete2.]

vetevete

vetevete, (-a, -‘ia), fq. vevete. Tear, shred (to pieces or in strips), rip up. Kua vetevete ‘aia i te reta ē kua tutungi ki te a‘i. He tore up the letter and burned it; Ka vetevetea te kīkau e te … Continue reading

veve

veve, 1. v.i. Poor, short of, indigent. Kua veve taua ‘enuā ra i te kai. That island has run short of food; Kua veve taua ‘enua tangatā ra i te kāka‘u. The people of that island were short of clothing. … Continue reading

veveku

veveku. See under veku.

vevete

vevete, (-a, -‘ia, vētea). Tear apart, rip up or off. Kua vevete ‘a Tāvita i te va‘a o te riona. Tāvita ripped the lion’s mouth asunder; Vētea mai tēta‘i ‘aenga pēpa. Tear (me) off a piece of that paper; Kāre … Continue reading

vi‘ivi‘i

vi‘ivi‘i, v.i. Be dirty, ugly, unsightly, filthy, foul, obscene, revolting, abominable (of appearance, condition, speech). Kua vi‘ivi‘i te pi‘a nō tei tātāia ki te ngāra‘u. The box is in a filthy condition through being scribbled over with charcoal; Ko te … Continue reading

viki1

viki1, v.i. Be crooked, cheat, swindle. Mē viki tā‘au ‘akatere‘anga i tēia tā‘okota‘i, ka ‘akaruke‘ia koe. If you run this organisation dishonestly, you‘ll be dismissed. ‘Anga-‘anga viki, swindle. ‘E ‘anga‘anga viki tāna i rave. He worked a swindle; ‘E tangata … Continue reading

viki2

viki2, v.i. Blazed, marked out, made (of a track or trail). Kua ‘akaāteatea rātou i te ‘ātava rākau ē i te viki‘anga te mataara, kua ‘aēre ‘aka‘ou te au pere‘ō. They cleared back the branches and, when the track had … Continue reading

vine

vine, n. Vine, grape, currant, raisin. Kua tāviri ‘aere te vine nā runga i te rākau pātia. The grapevine wound up around the stake; One vine, vineyard. Kā rave vine mai au nō te pūrēni. I‘ll get some raisins for … Continue reading

vini, vinivini

vini, vinivini, v.i. Shudder, recoil in horror, fear or aversion, be horrified; horrifying, repellent, aghast. Kua vinivini ‘aia i tōna kite‘anga i te motu i runga i te pāpāringa o te tamaiti. She shuddered when she saw the gash on … Continue reading

vinika, vineka

vinika, vineka, n. Vinegar (Bib. vinega). Kua tuku ‘aia i te ika mata ki roto i te vinika. She put the raw fish in the vinegar.

viri

viri, 1. Drill. E viri koe i tēta‘i puta ki konei ē tēta‘i ki tēia ngā‘i.Drill a hole here and another in this place here; Kua viri te taote i tōku ni‘o. The dentist drilled out my tooth. 2. A … Continue reading

viriviri

viriviri, (-a, -‘ia), fq. viri. 1. Drill, twirl. Kia oti ngā puta toe i te viriviri ka ‘aka‘oki atu ei tō viri. I‘ll just finish off drilling the last few holes and let you have your drill back; ‘Akaātea i … Continue reading

viti

viti. Be lively, vigorous, energetic; liveliness. Kia vitiviti te tangi o te pātē. Get a good lively rhythm on the drums; ‘E tangata vitiviti ‘aia i te au ‘anga‘anga kātoatoa. He is most energetic and active at everything; Kua reka … Continue reading

vivi, vīvī

vivi, vīvī, n. Chain. E kiriti ‘okota‘i pona i tēnā vīvī. Remove one of the links from that chain; Tē pa‘u vīvī pātikara nei au. I‘m putting the bicycle-chain back together (joining it up).

viviki

viviki, v.i. Be quick, fast; quickly; speed. ‘Aere kia viviki, ‘e pō tēia. Hurry up, it is dark now; Kua ‘oro-viviki ‘aia kia riro iāia te rē. He ran fast so as to win; ‘E tangata viviki ‘aia i te … Continue reading

vivo

vivo, n. 1. Flute, flageolet, and similar small wind instruments. Ko au tērā e ‘akatangi vivō ra i na konei ake. That was me playing the flute a while ago; Kāre i te ‘anga‘anga ma‘ata te ‘akatangi vivo. It is … Continue reading

Leave a Reply