varea

varea, pass. v. Overcome by sleep, fallen asleep.

‘Auraka e komakoma, kua varea ‘a ‘Ina e te moe.
Don’t talk, ‘Ina has dropped off to sleep;

Kua riringi māua iāia ki te kapu vai i tōna varea‘anga e te moe.
We poured a cup of water over him when he went to sleep. Vareā-moe, sleepy.

‘E ākā vareā-moe tika ai tōku.
I‘m dreadfully sleepy;

Mē ‘e vareā-moe koe, ‘aere e moe.
If you feel sleepy, go and have a sleep;

Ko ‘ai tērā tangata vareā-moe e ‘āmamamama va‘ā ra?
Who is that sleepy fellow yawning away over there?;

i tōna vareā-moe‘anga,
when he felt sleepy.
[vare2, -a.]

Leave a Reply