3

3, v.i. 1. Get thin (as rope).

Nō te ‘akaetaeta a te puakatoro, kua vī te taura.
The rope got thin as a result of the bull’s constant tugging on it.

2. Lie back as dog’s ear’s.

Kua vī te taringa o te puakaoa mei te meā ra ē ‘e ‘apinga tāna e kitē ra.
The dog has got its ears back as if it hears something.

3. Submit, give in, desist, be subdued.

‘Okota‘i ‘ua pa‘a rāvenga e vī ei ‘aia, koia ‘oki, kia tuku‘ia ‘aia ki roto i te ‘are ‘āuri.
There is only one way to get him to stop, throw him in gaol;

Kāre rava au e vī iā koe.
I‘ll never give in to you;

‘Ea‘a koe i reira i vī ei?
Why did you submit, then?

4. Shrink from.

I tōku vī‘anga i te rave i te kino, kua ‘aere rava au ‘ei tangata nō te Atua.
When I shrank from doing evil then I really became one of God’s men.

Leave a Reply