iāia, i ā ia

iāia, i ā ia. He, she, him, her.

Kāre iāia te tika.
He has no authority, he has no right, it’s not his business;

I ‘ārāvei ana koe iāia?
Did you meet him?;

Mei iāia rāi ‘a Ma‘a.
What happened to him is just like what happened to Ma‘a;

Iāia katoa ra ‘oki teianei tangata.
This man was also with him (Luke 22.56);

Kua ‘akakite mai ‘aia ē iāia i ‘oki mai ei mei Avarua mai, ‘e ‘apinga tika ai te ua i Matavera.
He said that as he was coming back from Avarua it was raining cats and dogs in Matavera.
(cf. ‘aia.)
[i2 + ā2 + ia1.]

Leave a Reply