‘iki2

‘iki2, (-a, -‘ia, -na).

1. v.t. Shift position of something, turn something around, move from one place to another.

Kua ‘iki ‘aia i tāna ngā tīnana puaka ki roto i te ‘āua ma‘ata.
He moved his two sows into a larger sty;

Kua tārevakē tēnā poupou, ‘ikia te tua ma‘ata ki raro.
That post is in wrong, turn it round so that the big end is at the bottom;

‘Ea‘a koe i ‘iki ei i tō‘ou tua kiāia?
Why did you turn your back on him?;

Kāre te tamaiti meangiti i kite ē kua ‘iki ā mua i tōna pona ki muri i tōna ‘a‘ao‘anga.
The little boy didn’t know he’d put his shirt on back to front.

2. v.i. Alter (of a story).

Nō tei ‘iki tāna tuatua, nō reira ‘aia i ‘akautunga‘iāi.
Because his story had changed, that’s why he was punished.
(See ‘iki‘iki2, tā‘iki.)

Leave a Reply