2

2, v.i., n. Burn, shine; flame, glow.

E tāmate koe i te a‘i kia kore e kā te ‘are.
Put the fire out so the house won’t catch fire;

Kua kā te mōrī
. The lamp is lit;

Kāre e kā tēnā rākau nō te mata.
That wood is too green to burn;

Kua kā aua‘i ‘ua te va‘ie.
The damp firewood merely smouldered;

te ‘aunga ‘apinga kā,
the smell of something burning;

Kua kite mātou i te a‘i kā i roto i te ‘are o kōtou.
We saw a light burning in your house;

Kua ‘akameangiti te kā o te mōrī
. The flame of the lantern went down;

Kua tāpū ‘aia i tōna mōtokā i te kā‘anga mai te a‘i muramura.
He stopped his car when the red light showed. (See tārotokakā.) [Pn. *kaha.]

Leave a Reply