kai1

kai1, (-nga, -‘ia (rare)).

1. (a) Eat, consume liquor and many beverages (but not water, cf. inu); smoke (tobacco).

Kua kai au i te ‘ānani.
I’ve eaten the orange;

Kua kainga te meika para e te moa.
The chickens have eaten up the ripe bananas;

Kā kai‘ia ‘a Iēzebēla e te puaka āoa.
The dogs shall eat Jezebel (1 Kings 21.23);

‘Auraka e kai mata i te vī.
Don’t eat mangoes while they are green;

Tēia te merēni kainga‘ia e te kioretoka.
These are the melons the rats have been eating;

‘Auraka koe e pa‘upa‘u tuatua mai, kā kai koe i taku puku rima.
Don’t you answer back, you‘ll get a taste of my fist.

Kai ‘āngā, eat forbidden food.

Kua tamaki‘ia ‘aia nō te kai ‘āngā.
He was scolded for eating forbidden food;

Kua kai kava ‘a Tere.
Tere has had some liquor;

Kāre au e kai i te ‘ava‘ava tāviri, ‘e pu‘ipu‘i tāku ka kai.
I don’t smoke cigarette tobacco, I‘ll smoke my pipe.

Kapu kai tī , a teacup.

E ‘ōrei koe i te kapu kai tī.
Wash the teacups.

(b) Capture (a piece).

Kā kai ‘aia i tāku toka mē tuku au ki roto i teia pi‘a.
He‘ll take my piece if I put it on this square.

(c) Commit to memory (traditions and genealogies).

Kua kai te tamaiti i te kōrero a tōna metua tāne.
The son learned the old lore from his father.

(d) Bite at or on (ki), rub against, cut into (of certain edged tools, e.g. plane, ploughshare), erode, eat away (of rust or a corrosive), corrode.

Kua kai te ‘ā‘ā ki runga i te matau.
The eel took the hook;

Kua kai te kiri o te pātikara ki runga i te kōkai.
The bicycle tyre rubbed against the fork;

Kua kai pāpākita‘i tā‘au a‘u.
Your plane cuts on one side (of the blade) only;

Kua kainga tōku rima e te ngaika.
The lime has burned my hands;

Kua kai te poa ki roto i te ‘āuri.
The rust has eaten into the iron.

2. v.i. Ready to eat (of honey).

Kua kai te rango.
The honey is ready to eat (cf. kua vā‘i te rango).

3. n. Food, food crops, produce.

‘E ‘apinga tika ai te kai!
What a lot of food!;

Kua ‘apai mai te va‘ine-tini i te kai nā mātou.
The women’s guild have brought us food;

Kua rere te ngōia nā te moana i te kimi kai.
The noddy flew over the sea seeking food;

E ‘apai ana tātou i tā tātou au kai ki te mākete.
We take our crops to the market;

Kua ngaro tā mātou kai i te ngāngā‘ere.
Our crops are full of weed.

Kai tanu, planted crops.

Kia tae ki te Tāpati Pure Mou kua ‘akaputuputu mai te tangata i tā rātou kai tanu nō te ‘akameitaki‘anga i te ‘Atu o te mou.
When Harvest Festival came around people all brought their crops to give thanks to the God of harvest.

‘Āua kai tanu, vegetable garden.
Kai tumu, staple food.

Ko te varaoa e te ‘akari tā rātou kai tumu.
Bread and coconuts are their staple diet. Kai o te aroaro, shewbread (Neh. 9.33). Kai vā‘ine, name given to the second series of casts made with new net after the ceremonial feast has been held.

Kua rauka te ika i te kave‘anga te kai vā‘ine o te kupenga.
Many fish were caught when the second series of casts was performed with the(new) net.

Are kai, restaurant.

Kua ‘aere mātou ki roto i te ‘are kai.
We went into the restaurant.

One kai, plantation or allotment where food crops are grown.

‘E one kai ma‘ata tā mātou.
We’ve got a big allotment.

(See kaingākai, kaikai, kaiū, kakai, kōkai, Ma‘anākai, (tā)umukai, umutarakai; cf. kai-3.

[Pn. *kai1.]

Leave a Reply