kāpipiti

kāpipiti, v.i., pl. kāpiti. Be close together.

Kua no‘o kāpipiti ‘ua rātou nō te anu.
They sat huddled together because of the cold;

Kua tuatua maira aia, kare au e akaruke ia koe. Kua aere kapipiti iora raua.
He (Elisha) said (to Elijah), I will not leave thee. And so the two of them went on together (2 Kings 2.6). [kā-3, piti rR.]

Leave a Reply