kātea

kātea, v.t. (used only as imper.). Stand clear, keep back.

Kātea ake kōtou!
Stand clear!, Make way!;

Kātea ake ki te pae, kā ū kōtou i te pi‘a.
Stand aside, the crate will hit you. (Short form of

‘akaātea.)

Leave a Reply