kōta‘a2

kōta‘a2, n. Two species of bird’s-nest fern (Asplenium nidus and A. australasicum).

Tei runga i te maunga te ngā‘i i tupu ei te kōta‘a. The kōta‘a
ferns grow in the hills;

Ka ‘aere mātou kā tiki kōta‘a ‘ei tanu nā runga i te patu toka.
We‘re going to go and get some

kōta‘a-ferns
to plant along the stone wall. [Np. *katafa.]

Leave a Reply