nānāi, nāna ai

nānāi, nāna ai. According to him/her; he/she said.

Nānāi ē, kā inu ‘aia i te kava ‘ānani.
He said that he would like to have some orange brew. [3 + -na3 + ai2.]

Leave a Reply