‘openga

‘openga, nom.

1. End, ending, conclusion, upshot, result.

Kāre au i tae ana ki te ‘openga o te mataara.
I didn’t get to the end of the road;

Ko te ‘openga tēia i tāku tuatua kia kōtou, e aku au taeake, kia manuia.
This is the end of my speech to you, my friends, good luck to you;

Kua tae tātou ki te ‘openga o te mata‘iti.
We have come to the end of the year;

Kā no‘o koe ki runga i tēna ‘enua ē tae ua atu ki tō‘ou ‘openga.
You shall live on that land to the end of your days;

‘E ‘anga‘anga kino, ‘e ‘openga kino.
Bad deeds, (lead to a) bad ending;

‘E a‘a te ‘openga o te tārērē‘anga?
What was the result of the match?

2. Final, last, latest.

Te rā ‘openga o te marama,
the last day of the month;

Ko tā māua tamaiti ‘openga tēia.
This is our latest child;

tōna teina ‘openga,
his youngest brother (or) her youngest sister;

te rua o te pārau ‘openga,
the next-to-last oyster.

3. Utmost, maximum.

Kua ‘oro ‘aia i te vī viki ‘openga.
He ran at top speed;

Kua kave ‘aia i tōna ririnui ‘openga.
He summoned up all his strength;

Ko te vī viki ‘openga rāi tē reira i tāna ‘oro.
That is the very fastest he can run. [‘ope, -nga2.]

Leave a Reply