tā‘ākā, tā‘aka

tā‘ākā, tā‘aka,

1. Naked, bare (people, ground).

Tē tā‘ākā ‘uā ra rāua.
They were stark naked.

Tē vai tā‘ākā ‘uā ra te take o taua maungā ra.
The summit of the mountain was completely bare.

2. Empty-handed, destitute.

I ‘aere tā‘ākā ‘ua mai rāua ki konei, i ‘oki rāua ma te kī
. They came here with nothing and went away full.

Leave a Reply