pātia

pātia, (-‘ia).

1. Stab, inject, nail, pierce.

Kua pātia ‘aia i te ika ki te ‘āuri.
He stabbed the fish with the spear;

Kua pātia te taote i tōku rima ki te vairākau māriri.
The doctor gave me an anti-malaria injection in the arm;

Kua auē te tamaiti i tō te taote pātia‘anga iāia.
The child yelled when the doctor gave him an injection;

Tē pātia nei au i tēia pi‘a ‘ei ‘a‘ao i te ‘ānani papa‘ā.
I‘m nailing this box together to put the mandarines in;

E ‘apai mai koe i te kōropā ‘ei pātia i te va‘arua.
Bring the crowbar to pierce a hole with.

2. Stake (plant), pitch (tent).

Tē pātia nei au i tēia pā tōmāti.
I‘m staking this row of tomatoes;

patia iora i tona puakapa i reira,
and then pitched his tent there (Gen. 12.8).

3. Drive nail, stake, etc.) in.

Kua pātia ‘aia i te mātipi ki runga i te pū nū.
He drove the knife into the coconut-palm trunk;

Kua pātia ‘aia i te kō,
he drove the husking stake into the ground;

Kua pātia‘ia te reva teatea ki te pae i te mataara ‘ei ‘akakite ki te taote ē, ‘e tangata maki tei tō rātou ‘are.
A white flag was driven into the ground at the side of the road to let the doctor know that there was someone sick in their house.

4. Shuffle (cards).

E pātia koe i te pere.
Shuffle the cards.

5. v.i. Dive, plunge through the air.

Kua pātia te pa‘īrere ki raro ē kua titiri i te paomu.
The plane dived and dropped the bomb;

Kua pue‘u te ika i te pātia‘anga te manu ki roto i te tai.
The fish scattered when the bird dived into the sea.

6. n. A forked stake driven into the ground to support fishing nets spread out to dry.

E ‘akairi kōtou i te kupenga ki runga i te pātia,
prop the nets up on the stakes.

7. a pronged stabbing spear (‘āuri pātia).

E ‘ōake koe kiāia i te pātia.
Let him have the stabber.

8. Strut joining the outrigger float (ama) to the outrigger arm

(kiato).
Te pātia o te ama, the strut of the outrigger float.

9. Injection.

‘E pātia ‘akamarū mamae tēia.
This injection is to ease the pain.
(see pātiatia.)
[Ce. *paa-tia.]

pātiatia

pātiatia, (-‘ia) v.i., fq. pātia.

1. Stab, pierce; dive; injections, etc.

Kua pātiatia ‘aia i te vā‘angā punu ki te naero ‘ei ma‘ani punga.
He pierced holes in the sheet of tin to make a grater;

Kua pātiatia‘ia te au kōpū i tāna kāpati e te tamariki ki te rākau.
Children had been stabbing his cabbages with sticks.

2. v.t., n. Tattoo.

‘E tūtū va‘ine tei pātiatia‘ia ki runga i tōna umauma.
The figure of a woman was tattooed on his chest;

‘E mānea te pātiatia i runga i tō rima.
That is a fine tattoo on your arm.
[pātia Rr.]

vero

vero, (-a, -‘ia).

1. Stab, thrust, hurl spear, pierce.

Kua vero ‘aia i tāna kōrare ē kua puta ki te ‘ū‘ā o tōna ‘enemi.
He made a thrust with his spear and wounded his enemy in the thigh;

Kua veroa taua manu tā‘aē ra ki te ‘āuri ē kua mate.
A spear was thrown at the wild animal and it died;

Kua vero ‘aia i te rākau ki te ‘āuri vera.
He pierced a hole through the piece of wood with a length of hot iron.

2. Pierce (of the sun’s rays).

Kua vero mai te mārama o te rā nā roto i te māramarama ki runga i tōna mata ē kua ara ‘aia.
The rays of the sun shone through the window striking on his face and he woke up.

3. n. A thrusting spear (Penrhyn dial.).

4. Ray, beam of light.

Kua kite ‘aia i te vero o te rā i te nā roto‘anga mai i te puta.
He saw a ray of sunlight coming through the hole. Vero mārama, n., shaft of sunlight.
[Pn. *welo.]

verovero

verovero, (ia, -‘ia), fq. vero.

1. Stab, thrust, pierce.

Kia vera meitaki te ‘āuri ka verovero ei koe i te au puta.
Let the steel get thoroughly hot before you bore the holes;

Kua paruparu te ‘onu i tō rātou verovero-‘anga ki te ‘āuri.
The turtle grew weak after several stabs with the spear.

2. Rays.

‘E mānea tika ai te verovero o te rā i tēia pōpongi.
The rays of the sun are very lovely this morning.
[vero RR.]

ngitingiti

ngitingiti, v.i.

1. Gasp (fq. ngingiti).

Kua ngitingiti te tamaiti nō te mamae i tōna ‘ē‘ē.
The pain in his boil was making the boy gasp.

2. Stab, shoot, throb (of recurrent pain).

Kua ngitingiti te mamae i tōku vaevae maki.
My bad leg throbbed with pain;

Kua auē ma‘ata ‘aia i te ngitingiti‘anga te mamae i tōna kōpū.
He cried out with the spasms of pain in his stomach. (See ngingiti.)

ngingiti, ngengeti

ngingiti, ngengeti, v.i.

1. Catch the breath (from sudden pain), gasp.

‘Ea‘a koe i ngingiti ei, kāre au e tāomi pakari ana?
Why did you gasp, I‘m not pressing too hard, am I?;

Kua ngingiti ‘aia i tōna ‘eke‘anga ki roto i te pā vai anu.
He gasped as he slid into the bath of cold water;

Kua kata te tamaiti māoro i tō Puka ngingiti‘anga.
The boy doing the massaging laughed when Puka gasped;

Kare oki toku ngengeti anga i ngaro ia koe.
And my groaning is not hid from thee (Ps. 38.9).

2. Stab, shoot (of pain).