tāparu

tāparu, (-a, -‘ia).

1. Make something lax, limp, flabby, yielding, flat (as tyre or football), slack (as rope).

Nā Poto i tāparu i te pātikara ō‘ou.
It was Poto that got your bicycle tyres flat.

2. Break soil up fine.

Kua tāparu māua i tāna ngā‘i tanu‘anga tōmāti.
We broke the soil up fine in the patch where he means to plant tomatoes.

3. Coax, cajole, flatter, persuade, wheedle, mollify or get round sbdy.

Kua tāparu te tamaiti i tōna māmā kia ‘akatika iāia ki te teata.
The boy coaxed his mother to let him go to the pictures;

Kua tāparua te ‘akavā e te tamaiti kia kore e ‘apai iāia ki te ture.
The boy tried to wheedle the policemen into not taking him to court;

‘Akaoti i tā‘au tāparuparu iāku.
Stop flattering me.

Leave a Reply