tautā

tautā (-‘ia).

1. Persevere, strive determinedly.

Kua tautā ‘aia i taua meā ra kia rauka mai.
He made great efforts to obtain it;

Kore ‘ua atu e manuia, ka tautā atu rāi.
Even if we don’t succeed, we‘ll still go on trying;

‘E tangata tautā ‘aia kia rauka te kite.
He had a great thirst for knowledge.

2. Perseverance, etc.

Kua nā roto i te tautā i ‘autū ei.
Victory was gained through perseverance (or through great efforts).

3. Look after (children, invalids), nurse.

Nāku i tautā iāia i tōna maki‘anga.
I looked after him when he was ill.

Leave a Reply