tūtū4

tūtū4, n. Appearance, bearing.

Ko ia te tamaiti tei ‘āite tōna tūtū ki tōna metua.
He is the boy who looks just like his father. Tūtū ā, resembling.

Mē ‘e ika tūtū ā pa‘ī rere, ‘e māroro.
If it is a fish like an aeroplane, it is a flying fish;

Nō te mea ‘e tamaiti tūtū ā ‘āuouō, nō reira kāre rātou i kea atu.
Because the boy was a bit touched, they didn’t bother about him.

Leave a Reply