uru1

uru1,

1. (-a, -‘ia). Penetrate, push through, enter (ki roto), emerge (ki va‘o).

Ko te ava tēia i uru mai ei tō mātou ‘ui tupuna.
This is the channel in the reef through which our ancestors came ashore; Kua uru mai ngā vaka o Tangi‘ia ki roto i te ava. Two of Tangi‘ia’s canoes came in through the pass; Kā ‘opu tāua iāia mē uru mai ‘aia ki va‘o. We‘ll catch him when he comes out; Kua uru‘ia ‘aia e te vaerua kino. He was possessed by an evil spirit.

2. Poke, thrust, jab, rake.

Kā uru au i te umu mē kua papa te kai.
I‘ll spread (i.e. poke or rake) out (the stones in) the oven if the food is ready; Tēia te rākau ‘ei uru i te ika ki va‘o mei roto i tēnā toka. Here is a pole to poke the fish out from that rock; Kua uru ‘aia i te ‘enemi ki te kōrare. He thrust at the enemy with his lance; Kua uru mai te mīmiti o te ‘ā‘ā mei roto i te va‘arua ki va‘o. The eel poked its head out of the hole; Kāre te ika i puta ana i tōna uru‘anga ki te ‘āuri. The fish was not hit when he jabbed at it with his harpoon.

3. Steer (with paddle).

Urua te vaka ki katea kia kore e ū.
Steer to starboard so that we don’t hit.

4. Spring up.

Kua uru mai te matangi tokerau.
The north-westerly wind blew.

5. A wind.

‘E uru tonga te matangi i tere mai ei mātou.
We sailed along with a south-westerly wind; Kua ‘arara maīra te uru o te tonga ē kua karekare ‘iōra te moana. Then the wind blew from the south and the sea became rough.

Leave a Reply